Що таке посадова інструкція?

Команда HURMA

 • 3 хв
 • 359
 • 0

Посадова інструкція — це офіційний документ, який визначає основні посадові обов'язки, права та відповідальність працівника на конкретній посаді. Вона є важливим інструментом управління, який допомагає структурувати роботу, уникати непорозумінь і забезпечувати ефективне виконання службових обов'язків.

Основні функції посадової інструкції:

 1. Визначення обов'язків: Посадова інструкція детально описує основні завдання і обов'язки працівника, що допомагає уникати дублювання функцій та недорозумінь щодо обсягу роботи.
 2. Правова основа: Документ регламентує права працівника, що допомагає захищати його інтереси та забезпечувати справедливі умови праці.
 3. Контроль і оцінка: Інструкція слугує основою для оцінки ефективності роботи працівника, що важливо для контролю якості виконання завдань.
 4. Мотивація і розвиток: Чітке визначення обов'язків і прав сприяє мотивації працівника, адже він знає, що очікується від нього, і які результати його роботи будуть оцінені.
 5. Організація праці: Посадова інструкція допомагає впорядкувати функціональні обов’язки, робочий процес, що забезпечує більш ефективне управління трудовими ресурсами.

Структура посадової інструкції

Посадова інструкція зазвичай містить наступні розділи:

 1. Загальні положення: Цей розділ включає загальну інформацію про посаду, її місце у структурі підприємства, підпорядкованість та взаємозв'язки з іншими посадами.
 2. Основні завдання і обов'язки: Детальний опис основних функцій, завдань та обов'язків працівника на конкретній посаді.
 3. Права: Опис прав працівника, які він має при виконанні своїх обов'язків, включаючи право на доступ до інформації, необхідної для виконання завдань, право на захист своїх інтересів тощо.
 4. Відповідальність: Визначення відповідальності працівника за неналежне виконання обов'язків, порушення трудової дисципліни та інші можливі порушення.
 5. Умови праці: Опис умов праці, включаючи робочий графік, особливості робочого місця, забезпечення необхідними ресурсами та інструментами.
 6. Кваліфікаційні вимоги: Вимоги до освіти, професійного досвіду, знань і навичок, необхідних для виконання обов'язків на цій посаді.

Процедура розробки посадової інструкції

 1. Аналіз посади: Спочатку проводиться детальний аналіз посади, визначаються основні завдання, обов'язки та необхідні компетенції.
 2. Створення проекту: На основі зібраної інформації розробляється проект посадової інструкції, який містить всі необхідні розділи.
 3. Обговорення і узгодження: Проект інструкції обговорюється з керівниками відповідних підрозділів та працівниками, які будуть займати дану посаду, з метою внесення необхідних коректив.
 4. Затвердження: Після узгодження проект посадової інструкції затверджується керівником підприємства або уповноваженою особою.
 5. Впровадження: Затверджена посадова інструкція доводиться до відома працівника, який її підписує, підтверджуючи ознайомлення з документом і зобов'язання дотримуватися його положень.

Типові посадові інструкції

Посадові інструкції є важливим інструментом управління персоналом, який забезпечує чітке визначення обов'язків, прав та відповідальності працівників. У цій статті ми розглянемо типові посадові інструкції для різних посад, які можна зустріти в багатьох організаціях.

1. Посадова інструкція керівника відділу

Загальні положення:

 • Керівник відділу підпорядковується безпосередньо генеральному директору.
 • Взаємодіє з іншими керівниками відділів та співробітниками для досягнення загальних цілей компанії.

Основні завдання і обов'язки:

 • Планування та організація роботи відділу.
 • Координація та контроль виконання завдань співробітниками.
 • Розробка стратегій та планів для досягнення цілей відділу.
 • Проведення оцінки ефективності роботи співробітників.

Права:

 • Приймати рішення в межах своєї компетенції.
 • Запитувати необхідну інформацію для виконання своїх обов'язків.
 • Проводити наради та збори з метою обговорення важливих питань.

Відповідальність:

 • За виконання завдань відділу відповідно до встановлених термінів та якості.
 • За збереження конфіденційної інформації.
 • За дотримання внутрішніх нормативних актів та політик компанії.

Кваліфікаційні вимоги:

 • Вища освіта у відповідній галузі.
 • Досвід роботи на керівних посадах від 5 років.
 • Знання методів управління та планування.

2. Посадова інструкція бухгалтера

Загальні положення:

 • Бухгалтер підпорядковується головному бухгалтеру.
 • Взаємодіє з іншими відділами для забезпечення правильного ведення бухгалтерського обліку.

Основні завдання і обов'язки:

 • Ведення бухгалтерського обліку підприємства.
 • Складання та подання бухгалтерської та податкової звітності.
 • Контроль за дотриманням податкового законодавства.
 • Проведення внутрішніх аудиторських перевірок.

Права:

 • Отримувати від інших підрозділів інформацію, необхідну для виконання обов'язків.
 • Вимагати дотримання фінансової дисципліни.
 • Брати участь у розробці внутрішніх нормативних документів.

Відповідальність:

 • За своєчасне та правильне ведення бухгалтерського обліку.
 • За достовірність даних у бухгалтерській та податковій звітності.
 • За збереження бухгалтерських документів.

Кваліфікаційні вимоги:

 • Вища освіта в галузі бухгалтерського обліку.
 • Досвід роботи на посаді бухгалтера від 3 років.
 • Знання податкового та бухгалтерського законодавства.

3. Посадова інструкція менеджера з продажу

Загальні положення:

 • Менеджер з продажу підпорядковується начальнику відділу продажів.
 • Взаємодіє з іншими відділами для забезпечення ефективного процесу продажу.

Основні завдання і обов'язки:

 • Активний пошук та залучення нових клієнтів.
 • Підтримка та розвиток відносин з існуючими клієнтами.
 • Проведення переговорів та укладення договорів.
 • Виконання планів продажів.

Права:

 • Пропонувати клієнтам оптимальні умови співпраці.
 • Отримувати від інших підрозділів інформацію, необхідну для виконання обов'язків.
 • Вносити пропозиції щодо покращення процесів продажу.

Відповідальність:

 • За виконання планів продажів.
 • За дотримання комерційної таємниці.
 • За своєчасне оформлення документації, пов'язаної з продажами.

Кваліфікаційні вимоги:

 • Вища освіта (бажано в галузі маркетингу або менеджменту).
 • Досвід роботи у сфері продажів від 2 років.
 • Навички ведення переговорів та продажів.

4. Посадова інструкція секретаря

Загальні положення:

 • Секретар підпорядковується безпосередньо керівнику.
 • Взаємодіє з усіма підрозділами компанії для забезпечення ефективної роботи офісу.

Основні завдання і обов'язки:

 • Організація діловодства та документообігу в компанії.
 • Підготовка та оформлення внутрішніх і зовнішніх документів.
 • Координація роботи офісу та прийом відвідувачів.
 • Організація нарад, зустрічей та конференцій.

Права:

 • Отримувати від інших підрозділів інформацію, необхідну для виконання обов'язків.
 • Пропонувати керівництву покращення роботи офісу.
 • Вносити пропозиції щодо організації заходів.

Відповідальність:

 • За правильне ведення документації.
 • За збереження конфіденційної інформації.
 • За організацію та проведення заходів.

Кваліфікаційні вимоги:

 • Середня спеціальна або вища освіта.
 • Досвід роботи на посаді секретаря від 1 року.
 • Володіння офісною технікою та програмами.

Висновок

Посадова інструкція є важливим елементом організації праці, який сприяє ефективному управлінню персоналом, підвищенню продуктивності та якості виконання завдань. Вона чітко визначає обов'язки, права та відповідальність працівника, що допомагає уникати конфліктів і забезпечувати справедливі умови праці.

  Подкасти, блоги, інфлюєнсери: як HR-спеціалісти збагачують свої знання
  Хороший спеціаліст — це спеціаліст, який постійно вчиться. Особливо це важливо у сфері HR, де тісно переплітається психологія, менеджмент, маркетинг, та тенденції якої доволі динамічні. Щоб встигати за усіма трендами ...
  5 кроків створення системи карʼєрного зростання в IT компанії
  Для всіх HR-професіоналів, особливо L&D спеціалістів, рано чи пізно постає питання кар’єрного планування. Особливо, коли оргструктура розростається в кілька департаментів, де уже є власні команди із «зірками», й до того ...
  Знайшли помилку? Натисніть Ctrl + Enter

  Повідомити про помилку

  Текст, який буде надіслано нашим редакторам: