Умови доступу та користування | HURMA

Умови доступу та користування

Ці Умови доступу та користування (далі – «Ліцензійний договір», «Ліцензійна угода» «Угода») є публічною офертою щодо укладення Ліцензійної угоди між товариством з обмеженою відповідальністю 'ХУРМА СІСТЕМ' (далі - Ліцензіар, HURMA SYSTEM) (код 43205896, місцезнаходження: 61072, Харківська обл., місто Харків, вулиця Тобольська, будинок 42, 522) та будь-якою фізичною особою, (далі — Клієнт), та яка разом з Політикою конфіденційності (https://hurma.work/privacy-policy/) регулює порядок доступу та користування Клієнтом програмним забезпеченням (Сервісом) Ліцензіара та надання ним послуг, що визначені цією Угодою. Предметом цієї угоди є надання HURMA SYSTEM доступу та права користування Сервісом, який здійснює автоматизоване адміністрування та оптимізацію комплексу процесів рекрутингу та HR, за умови дотримання всіх обмежень і умов використання Сервісу у відповідності з функціональними можливостями та умовами цієї Угоди.

Ця Угода містить всі суттєві умови Ліцензійного договору й відповідно до ст. 638, 641, 642 Цивільного кодексу України у разі прийняття усіх наведених нижче умов та оплати послуг, Клієнт стає особою, що прийняла умови цієї оферти (акцептувала оферту), що є рівноцінним укладенню договору на умовах визначених цією Угодою (офертою). Якщо будь-які умови, визначені цією Угодою не приймаються особою, що має намір використовувати Сервіс, така особа не має права використовувати Сервіс, що надається за цією Угодою.

Реєструючись для використання Сервісу, Клієнт та особи, яким буде надано Клієнтом доступ до його облікового запису (Адміністратор/Користувач) погоджуються дотримуватися умов цієї Угоди.

Визначення термінів

Сервіс – послуги та продукти (програмне забезпечення), які надаються ТОВ 'ХУРМА СІСТЕМ' через веб-сайт, розміщений за адресою: https://hurma.work.

Власник — юридична особа (Ліцензіар), що володіє правами інтелектуальної власності на Сервіс, права доступу та користування яким надаються за умовами цієї Угоди.

Клієнт - фізична особа, яка сплатила за користування Сервісом і є власником облікового запису.

Адміністратор – фізична особа, призначена Клієнтом в якості основного адміністративного контакту для прийняття рішень, пов’язаних з управлінням сервісу, відключеннями від сервісу, вирішенням інших технічних питань, яка має повноваження від Клієнта адмініструвати доступ до Сервісу, а також призначати додаткових Адміністраторів/Користувачів. Перша особа, зареєстрована в Сервісі Клієнтом, призначається Адміністратором.

Дані облікового запису – відомості, що зберігає Ліцензіар та які дозволяють ідентифікувати Клієнта, Користувача, Адміністратора, та необхідні для управління й використання Сервісу. Дані облікового запису не містять в собі відомості, що завантажуються (зберігаються) Клієнтом/Адміністратором/Користувачем, які стосуються їх контактів, проектів, задач, подій або інших аналогічних даних тощо.

Контент – будь-яка інформація та матеріали, які Клієнт (через Адміністратора/Користувача) завантажує або публікує в Сервісі.

Конфіденційна інформація – будь-які відомості, що передаються Клієнтом, його Адміністратором та/або Користувачами, включаючи відомості, що вносяться до Сервісу будь-яким можливим способом, а також відомості HURMA SYSTEM, які вважаються її власністю або комерційною таємницею, прямо чи опосередковано, в будь-якій формі розкриті сторонами після набранням чинності цією Угодою.

Користувач – фізична особа, яка має доступ до Сервісу, наданий Клієнтом або Адміністратором.

Обліковий запис – запис у системі Ліцензіара, що зберігає дані, що дозволяють ідентифікувати Адміністратора/Користувача.

Технічна підтримка – комплекс заходів, що можуть здійснюватися HURMA SYSTEM у встановлених ним межах та обсягах з метою забезпечення функціонування Сервісу, включаючи інформаційно-консультаційну підтримку з питань використання Сервісу.

1. Умови користування сервісом. Безпека та доступ

1.1. Виключно зареєстровані клієнти мають право користуватися Сервісом. Щоб отримати доступ до Сервісу, особи мають надати своє повне ім’я, дійсну електронну адресу та іншу інформацію, що необхідна для реєстрації.

1.2. Для реєстрації Клієнт зобов'язується надати правдиву і повну інформацію про себе й Адміністраторів/Користувачів з питань, перелічених у формі реєстрації, та підтримувати цю інформацію в актуальному стані. При реєстрації Клієнт вказує назву своєї компанії латиницею, яка в подальшому буде використана для доступу до Сервісу (Приклад: назва латиницею “Name”, відповідно для доступу до Сервісу Клієнту надається посилання name.hurma.work). Якщо Клієнт/Адміністратор надає невірну інформацію або у HURMA SYSTEM є підстави вважати, що надана Клієнтом інформація неповна або неправдива, HURMA SYSTEM має право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Клієнта/Адміністратора/Користувача, а також повністю або частково заборонити Клієнту/Адміністратору/Користувачу використання Сервісу.

1.3. HURMA SYSTEM залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Клієнта/Адміністратора підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запитати у зв'язку з цим відповідні документи, неподання яких, на розсуд HURMA SYSTEM, може бути прирівняне до надання неправдивої інформації та спричинити наслідки, передбачені п. 1.2 цієї Угоди.

1.4. При реєстрації Клієнт вказує свою електронну адресу, яка в подальшому використовується як логін для доступу до Сервісу. Також Клієнт самостійно обирає собі логін (унікальне символьне ім'я облікового запису і пароль для доступу до облікового запису. HURMA SYSTEM має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіну та паролю (довжина, допустимі символи тощо).

1.5. Клієнт/Адміністратор/Користувач самостійно несуть відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування) обраного ними пароля, а також самостійно забезпечують конфіденційність свого пароля.

1.6. Кожному Клієнту надається унікальний ідентифікатор для доступу до Сервісу. Клієнт має забезпечити, щоб кожне ім’я Адміністратора, Користувача використовувалося тільки Клієнтом (в діяльності Клієнта), і не використовувався іншими особами.

1.7. Адміністратор має мати повноваження адміністрування та користування Сервісом від імені Клієнта, а також має право надавати доступ додатковим Адміністраторам/Користувачам. Адміністратор має право деактивувати Користувача, якщо Адміністратор (або Клієнт) бажає припинити доступ до Сервісу цього Користувача.

1.8. У разі припинення Сервісу HURMA SYSTEM зв’язується тільки з Клієнтом для видалення відповідних даних облікового запису та надання можливості вивантаження Контенту.

1.9. HURMA SYSTEM забезпечує доступ до Сервісу тільки з використанням web- інтерфейсу з дотриманням положень цієї Угоди.

1.10. HURMA SYSTEM використовує безпечний метод аутентифікації та доступу до Сервісу, зокрема шляхом а) керування паролями користувачів та захисту паролів з використанням розумних програм з управління паролями; б) передачу паролів в зашифрованому вигляді.

1.11. Клієнт несе відповідальність за захист імен Користувачів та паролів або інших кодів, пов’язаних з Сервісом, а також за відповідність Контенту вимогам Закону.

1.12. Клієнт зобов’язується дотримуватись політики та процедур запобігання несанкціонованого використання імен Користувачів та паролів і негайно повідомляє HURMA SYSTEM про підозру втрати паролів або їх несанкціонованого використання третіми особами.

1.13. HURMA SYSTEM повідомляє Клієнта про будь-які дії/події, які, на погляд HURMA SYSTEM може призвести або призвело до несанкціонованого доступу, розкриттю, використанню та пошкодженні Контенту Клієнта.

1.14. У випадку порушення безпеки та порядку аутентифікації, доступу до Сервісу, HURMA SYSTEM співпрацює з Клієнтом з метою встановлення причини порушення та виявлення зміненого Контенту, а також надає допомогу Клієнту в розслідуванні та запобіганні повторного порушення.

1.15. HURMA SYSTEM проводить заходи щодо захисту Контенту та його надійного збереження з урахуванням технологічного розвитку та вартості реалізації таких заходів.

1.16. Клієнт (Адміністратор, користувачі Клієнта) зобов’язується не здійснювати самостійно і не дозволяти іншим особам здійснювати таку діяльність:

  • надавати доступ до Сервісу (Сервіс) в прокат, оренду або у тимчасове користування;
  • використовувати Сервіс шляхом трансляції на Інтернет-сайтах, як на комерційній, так і на не комерційній основі; здійснювати модифікації Сервісу, його дизайну і зовнішнього вигляду;
  • створювати умови для використання Сервісу особами, які не мають особистих прав на доступ та права користування Сервісом, окрім Користувачів Клієнта;
  • випускати у світ (опубліковувати) будь-які фрагменти і складові частини Сервісу, в тому числі надаючи іншим особам можливість їх копіювання;
  • намагатися обійти технічні обмеження в Сервісу;
  • передавати права на використання Сервісу третім особам.

2. Ліцензійні умови

2.1. Сервіс є об'єктом авторських та інтелектуальних прав HURMA SYSTEM, які регулюються і захищені законодавством України про інтелектуальну власність і нормами міжнародного права.

2.2. Алгоритми роботи Сервісу та його вихідні коди (у тому числі їх частини) є комерційною таємницею HURMA SYSTEM. Будь-яке їх використання або використання Сервісу в порушенні умов цієї Угоди розглядається як порушення прав HURMA SYSTEM і є достатньою підставою для відмови від цієї Угоди та позбавлення Клієнта наданих за цією Угодою прав.

2.3. HURMA SYSTEM гарантує, що володіє всіма необхідними за цією Угодою правами для надання їх Клієнту, включаючи документацію до Сервісу.

2.4. Клієнту надається невиключна, невідчужувана, обмежена ліцензія на доступ та користування Сервісом. 2.5. Клієнту надається право розміщення свого Контенту та користування функціональними можливостями Сервісу в обсягах, визначених обраним Тарифом.

2.5. HURMA SYSTEM не переглядає та не здійснює перевірку Контенту, що розміщується Клієнтом, а також не набуває жодних прав, включаючи права інтелектуальної власності, на контент Клієнта.

2.6. Клієнт зобов’язується ознайомити Адміністраторів/Користувачів зі змістом цієї Угоди й забезпечити дотримання ними її положень. Клієнт несе відповідальність за дії/бездіяльність Адміністраторів/Користувачів під час використання Сервісу, в тому числі за розкриття/видалення Контенту і розкриття/розповсюдження Конфіденційної інформації.

2.7. Клієнт не має права копіювати, перепродавати, або будь яким іншим чином відтворювати чи відчужувати Сервіс. Клієнт/Адміністратори/Користувачі зобов’язуються не використовувати доступ до Сервісу або будь-якій частині Сервісу, за винятком власної (внутрішньої) діяльності Клієнта.

2.8. Ця Угода не дає Клієнту (Адміністраторам, Користувачам) жодного права на використання будь-яких товарних знаків, логотипів, імен доменів та інших об'єктів виключних прав, що використовуються HURMA SYSTEM під час пропонування Сервісу. Клієнт зобов’язується використовувати Сервіс таким чином, щоб не розповсюджувати відомості, що не відповідають дійсності та які можуть викликати помилкове уявлення про власника Сервісу або послуги та продукти, які надаються HURMA SYSTEM через веб-сайт, розміщений за адресою: https://hurma.work.

2.9. Клієнт не має права завантажувати, публікувати, передавати, зберігати розповсюджувати через Сервіс (або безпосередньо на Сервіс) віруси, комп’ютерні програм, які самі відтворюються і містять будь-які руйнівні коди, віруси або інші шкідливе програмне забезпечення.

2.10. HURMA SYSTEM залишає за собою право в будь-який час на власний розсуд вчинити будь-які дії, які вважає необхідними відносно Контенту, який порушує умови цієї Угоди, включаючи його видалення.

2.11. HURMA SYSTEM залишає за собою право в будь-який час додавати, змінювати або припиняти, тимчасово або повністю будь-які функціональні можливості Сервісу, з повідомленням Клієнта або без повідомлення, за винятком випадків, коли HURMA SYSTEM вносить зміни, які суттєво знижують функціональність Сервісу. В даному випадку HURMA SYSTEM направить Клієнту відповідне повідомлення за 7 (сім) днів і Клієнт матиме право розірвати цю Угоду в односторонньому порядку.

2.12. HURMA SYSTEM залишає за собою право тимчасово призупинити доступ до Сервісу з метою обслуговування, ремонту або встановлення оновлень. HURMA SYSTEM направить відповідне повідомлення не менше ніж за 3 (три) робочих дні до призупинення відповідного доступу. HURMA SYSTEM має право тимчасово призупинити доступ до Сервісу в умовах, які вимагають невідкладних дій для захисту Сервісу. HURMA SYSTEM здійснює всі розумні засоби та способи, щоб мінімізувати оперативні призупинення роботи Сервісу.

2.13. Клієнт має право на регулярній основі зберігати весь власний Контент на сторонніх та самостійно обраних сервісах (хмарних, локальних тощо), використовуючи для цього відповідні технічні засоби та інструменти, не порушуючи при цьому прав інтелектуальної власності HURMA SYSTEM.

3. Оплата, зміна права доступу та користування сервісом

3.1. За користування Сервісом Клієнт сплачує абонентську плату на умовах, викладених нижче.

3.2. Всі платежі включають ПДВ при умові, що вони включені у рахунок-фактуру.

3.3. Оплата доступу та права користування Сервісом здійснюється Клієнтом в безготівковому порядку, шляхом перерахуванням вартості тарифу на поточний рахунок HURMA SYSTEM.

3.4. Оплата доступу та користування Сервісом здійснюється за допомогою платіжних систем через сайт https://hurma.work. Певні засоби оплати можуть передбачати комісію за перерахування коштів.

3.5. Розмір оплати за доступ та користування Сервісом, що пропонуються HURMA SYSTEM залежать від обраного Клієнтом тарифу на сайті https://hurma.work.Тарифи відрізняються відповідно до функціональних можливостей, кількості адміністраторів/користувачів, що використовують обліковий запис Клієнта тощо.

3.6. Плата за користування Сервісом сплачується Клієнтом щомісячно після спливу безоплатного ознайомлювального періоду, який складає 3 (три) робочi дні. Плата за користування Сервісом буде сплачуватися кожні тридцять календарних днів у формі передплати. У разі внесення плати за користування Сервісом за календарний рік, вона сплачується передплатою і продовжує нараховуватися щорічно в дату первісної сплати. Всі платежі не підлягають поверненню за винятком випадків, передбачених в п. 3.10. цієї Угоди.

3.7. У разі невнесення плати за користування Сервісом протягом 5 (п’яти) календарних днів після спливу безоплатного ознайомлювального періоду чи спливу чергових оплачених 30 (тридцяти) календарних днів права користування Сервісом, HURMA SYSTEM здійснює блокування доступу до Сервісу до моменту здійснення оплати. Моментом оплати є зарахування грошових коштів на поточний рахунок HURMA SYSTEM.

3.8. Окрім плати за користування Сервісом, Клієнт може понести додаткові витрати, пов’язані з доступом до Сервісу, зокрема, але не виключно, плату за доступ до мережі Інтернет, роумінг даних тощо.

3.9. HURMA SYSTEM має право в односторонньому порядку змінювати вартість Тарифів за надання права доступу та користування Сервісом, шляхом розміщення (опублікування) таких змін на https://hurma.work.Такі зміни набувають чинності з моменту їх опублікування, якщо інший строк та порядок набуття чинності таких змін не обумовлений при їх опублікуванні. У разі змінення вартості Тарифів за надання права доступу та користування Сервісом, HURMA SYSTEM повідомляє діючих Клієнтів Сервісу про такі зміни за 30 (тридцять) календарних днів, шляхом направлення листа на електронну пошту Клієнта.

3.10. У разі, коли Сервіс недоступний з причин дій або бездіяльності HURMA SYSTEM, плата за користування Сервісом (щомісячна або щорічна) буде перерахована і Клієнту буде надано додатковий період користування Сервісом пропорційно строку, коли Сервіс був недоступний.

3.11. Будь-які платежі за дострокову відміну від користування Сервісом не стягуються. Права доступу та користування Сервісом скасовані до закінчення строку поточного платіжного періоду, в наступний період не включаються.

4. Строк дії угоди і припинення права доступу та користування сервісом

4.1. Строк дії цієї Угоди починає свій перебіг з моменту акцептування цієї оферти і діє поки використання Сервісу не буде припинено наприкінці відповідного періоду або з інших підстав, передбачених в Угоді.

4.2. Будь-яка сторона цієї Угоди має право її розірвати у будь-який час, шляхом письмового повідомлення другої сторони у разі суттєвого порушення цієї Угоди.

4.3. HURMA SYSTEM має право у разі порушення Клієнтом умов цієї Угоди, в односторонньому порядку розірвати цю Угоду, повідомивши про це Клієнта за один робочий день до передбаченої дати такого розірвання, без наступних виплат будь-яких компенсацій Клієнту, пов'язаних із зазначеним розірванням.

4.4. Якщо Клієнт має намір скасувати своє право доступу та користування Сервісом або анулювати обліковий запис, Клієнт (або Адміністратор) має можливість це зробити від свого імені в будь-який час, використавши для цього відповідні функції Сервісу. Припинення права доступу та користування Сервісом або анулювання облікового запису іншим чином не допускається.

4.5. Клієнт має видалити весь власний Контент із Сервісу до припинення дії цієї Угоди. HURMA SYSTEM видаляє або знищує весь Контент, який зберігається в Сервісі, через 14 (чотирнадцять) календарних днів після припинення Угоди або припинення права доступу та користування Сервісом. HURMA SYSTEM не зобов’язується повідомляти Клієнтів про видалення їх Контенту після припинення Угоди або права доступу та користування Сервісом. HURMA SYSTEM не несе відповідальності перед Клієнтом або будь-якими Користувачами за видалення Контенту відповідно до цієї Угоди.

4.6. У разі припинення Сервісу з будь-якої причини Клієнт матиме 14 (чотирнадцять) днів для перенесення Контенту в інше місце до його видалення. HURMA SYSTEM може надавати доступ Клієнту до його Контенту після припинення Угоди або припинення права доступу та користування Сервісом на платній основі.

5. Конфіденційна інформація. Захист персональних даних

5.1. Кожна сторона погоджується визнавати всю Конфіденційну інформацію як конфіденційну та не використовувати й не розкривати її за винятком випадків, коли це необхідно для виконання цієї Угоди.

5.2. Клієнт, який в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» діє як власник персональних даних або одержувач, і розпорядник відносно своїх контактів (працівників, клієнтів, замовників тощо) – суб’єктів персональних даних та HURMA SYSTEM зобов’язуються дотримуватися вимог вказаного Закону щодо обробки персональних даних (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем).

5.3. Клієнт, приймаючи цю Угоду гарантує, що має всі законні підстави збирати, реєструвати, накопичувати, зберігати, адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати та поширювати (розповсюджувати, передавати), знеособлювати, знищувати персональні дані та інші відомості, що складають зміст Контенту, з використанням Сервісу.

5.4. HURMA SYSTEM вживає заходи щодо забезпечення збереження та нерозповсюдження персональних даних і протидії несанкціонованої їх обробки, втрати або знищення. HURMA SYSTEM діятиме тільки за дорученням Клієнта відносно персональних даних, які були оброблені HURMA SYSTEM.

6. Відповідальність

6.1. За порушення умов цієї Угоди настає відповідальність, передбачена законодавством України.

6.2. HURMA SYSTEM не несе відповідальності перед Клієнтом/Адміністраторами/Користувачами за будь-які збитки, будь-яку втрату доходів, прибутку, інформації або заощаджень, пов'язаних з використанням або неможливістю використання Сервісу, в тому числі в разі попереднього повідомлення з боку Клієнта/Адміністраторів/Користувачів про можливість таких збитків, або за будь-яким позовом третьої сторони.

6.3. HURMA SYSTEM звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання цієї Угоди, якщо це відбулося внаслідок зовнішніх обставин та/або дій (бездіяльності) третіх осіб, які (обставини та дії/бездіяльність) знаходяться поза контролем і/або без вини HURMA SYSTEM.

7. Технічна підтримка

7.1. HURMA SYSTEM здійснює Технічну підтримку Клієнтів/ Адміністраторів/Користувачів, в тому числі з питань, пов'язаних з функціональністю, особливостями експлуатації на стандартних конфігураціях, підтримуваних операційних систем та інших компонентів Сервісу.

7.2. Клієнт/Адміністратори/Користувачі мають право звертатися в службу Технічної підтримки HURMA SYSTEM без виплати додаткової винагороди.

7.3. Для здійснення Технічної підтримки HURMA SYSTEM має право вимагати від Клієнта/Адміністраторів/Користувачів надання інформації, що стосується даних облікового запису, технічних характеристик обладнання.

7.4. Технічна підтримка Клієнтам з активним доступом до Сервісу надається за телефоном, по електронній пошті або через сторінку за адресою: support@hurma.work, або в Telegram: @HSsupport.

8. Інші умови

8.1. Кожна сторона погоджується виконувати цю Угоду відповідно до законодавства України. Всі спори, що прямо чи опосередковано виникатимуть з цієї Угоди вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Клієнт зобов’язується відшкодувати HURMA SYSTEM збитки, які можуть виникнути внаслідок порушення Клієнтом (його Адміністраторами або Користувачами) зобов’язань, встановлених цією Угодою. HURMA SYSTEM негайно повідомляє Клієнта про будь-яку претензію або збитки, які прямо чи опосередковано мають своїм предметом порушення Клієнтом (його Адміністраторами Користувачами) зобов’язань, встановлених цією Угодою. Клієнт зобов’язується сприяти HURMA SYSTEM в захисті від будь-яких претензій, позовів, скарг, які надійшли від третіх осіб, у випадку якщо вони виникли внаслідок порушення Клієнтом (його Адміністраторами або Користувачами) зобов’язань, встановлених цією Угодою.

8.3. Сервіс може бути не сумісний з комп’ютером або іншим обладнанням Клієнта. Сервіс надається HURMA SYSTEM «як є». HURMA SYSTEM не гарантує будь-які результати, які мав намір досягнути (отримати) Клієнт, використовуючи Сервіс.

8.4. Ця Угода представляє собою повну домовленість між HURMA SYSTEM та Клієнтом і регулює використання Клієнтом Сервісу, замінюючи будь-які попередні домовленості між Сторонами (включаючи попередні редакції цієї Угоди).

8.5. HURMA SYSTEM має право залучати третіх осіб для підтримання працездатності Сервісу, залишаючись в рамках цієї Угоди відповідальним перед Клієнтом за дії залучених осіб.

8.6. Жодна зі Сторін цієї Угоди не може передавати (поступатися) будь-якими зі своїх прав чи обов’язків третім особам без попередньої письмової згоди на це другої сторони, за винятком випадків злиття або реорганізації, якщо набувач (новостворена юридична особа) погодилася на дотримання цієї Угоди.

8.7. HURMA SYSTEM може надати можливість інтеграції Сервісу з продуктами сторонніх постачальників за вибором та на ризик Клієнту. В цьому випадку HURMA SYSTEM не несе жодної відповідальності за наслідки такої інтеграції. HURMA SYSTEM має право змінювати або припиняти інтеграцію Сервісу з іншими сервісами та продуктами сторонніх постачальників без попереднього повідомлення Клієнта.

8.8. Недоступність Сервісу (в розумінні п. 3.10. цієї Угоди) означає будь-який період часу, що перевищує 25 хвилин, протягом яких Клієнт/Адміністратор/Користувач не може отримати доступ до Сервісу внаслідок відмови служби, за винятком запланованого простою.

8.9 З усіх питань, не врегульованих цією Угодою, Клієнт та HURMA SYSTEM керуються чинним законодавством України.8.10. HURMA SYSTEM має право змінювати умови даної Угоди в односторонньому порядку шляхом розміщення зміненого тексту в мережі Інтернет на сайті https://hurma.work. У разі внесення HURMA SYSTEM змін до умов цієї Угоди, вони набирають чинності з моменту опублікування, якщо інший строк та порядок набуття чинності таких змін до цієї Угоди не обумовлений при їх опублікуванні.

8.10 Сторони погоджуються за необхідності використовувати електронні документи в системі електронного документообігу та призначений для цього електронний цифровий підпис/кваліфікований електронний підпис і визнають будь-які документи, складені і надані іншою Стороною в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису/кваліфікованого електронного підпису засобами телекомунікаційного зв’язку або на електронних носіях, як оригінали, які мають юридичну силу. Сторони визнають, що електронний цифровий підпис/кваліфікований електронний підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) Сторони.

Знайшли помилку? Натисніть Ctrl + Enter

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: