Teal-організації: новий погляд на управління

Анастасія Джогола

Brand and Communications Director у QArea

 • 5 хв
 • 730
 • 0

У світі, де традиційні корпоративні структури сходять зі сцени, настає час teal-організацій — яскравих та наповнених енергією змін. Стратегічно розташовані під бірюзовим небом інновацій та творчості, ці організації стають піонерами у світі бізнесу, відмежовуючись від стереотипів та втілюючи новий підхід до управління. Розглянемо детальніше бірюзову модель управління компанією, а  також можливості та виклики, які є при такому підході. 

Що таке бірюзовий менеджмент?

Бірюзовий менеджмент — це спосіб роботи організації, в якому домінують партнерство, співпраця і довіра, а робота не тільки дозволяє заробляти на життя, але і є інструментом для створення позитивного настрою та простором для особистого розвитку. Бірюзові компанії мають пласку організаційну структуру, тут немає традиційної ієрархії, посадових інструкцій та суворих керівників. Кожен співробітник бере на себе конкретні ролі, даючи натомість відповідні зобов’язання та отримуючи зворотний зв'язок від команди. У процесі працівник може відійти від своєї головної ролі, отримавши натомість кілька другорядних. Він також може долучитися до будь-якого проєкту, який виконується в рамках команди. 

Всередині таких компаній існує довіра до того, що кожен зробить свою роботу якнайкраще. Члени команди розвиваються, обмінюються знаннями та досвідом, підтримують один одного у виконанні конкретних завдань або функцій.

Концепція бірюзової організації з'явилася завдяки Фредеріку Лалу, колишньому співробітнику McKinsey & Co. Цю методологію він детально описав у своїй книзі «Reinventing Organizations» у 2015 році.

Протягом трьох років Лалу досліджував, як працюють дванадцять надзвичайно успішних організацій і  виявив, що всі ці організації об'єднує те, що вони поділяють набір рідкісних і незвичних управлінських практик.  

Вони працювали переважно без організаційних схем, управлінських ієрархій, квартальних цілей чи інших традиційних управлінських стратегій, замість цього використовуючи:

 • самоорганізацію — розподілені повноваження та колективний інтелект замість жорстких структур управління;
 • цілісність — людям дозволялося «скинути маски» і бути на роботі собою, самовиражаючись в будь-який спосіб;
 • еволюційну мету — замість того, щоб намагатися передбачити й контролювати напрямок руху організації, члени команди прагнуть слухати й розуміти, куди організація колективно прагне рухатися.

Чому саме бірюзовий?

У своїй праці Фредерік Лалу описав різні типи організацій, які відповідають певним рівням свідомості людства, виокремленим американським психологом Клером Грейвзом, автором теорії Спіральної динаміки. Так «червоні» організації тримаються на силі, владі та підпорядкуванні, у «бурштинових» з’являється довгострокове планування та стабільність, в «помаранчевих» на перше місце виходить ефективність, «зелені» влаштовані по моделі родини, а «бірюзові» розглядають компанію як живий організм, який самореалізується та приносить користь суспільству. 

Бірюзовий рівень –  остання стадія розвитку компанії по теорії спіральної динаміки. Це – вінець еволюції, який передбачає інтеграцію напрацювань всіх попередніх стадій в єдину гармонійну систему. 

Вибір саме бірюзового кольору може бути символічним. Адже цей колір традиційно асоціюється з гармонією, стабільністю, рівновагою та духовністю. Використання саме цього кольору може підкреслювати основні принципи бірюзового менеджменту, такі як довіра, гнучкість, інновації і прагнення до внутрішнього балансу.

Переваги бірюзових організацій

Бірюзові організації мають низку переваг, які роблять їх конкурентоздатними та привабливими для бізнесу:

 • збільшення лояльності клієнтів

Фокус на інноваціях та відповідальній взаємодії з клієнтами дозволяє бірюзовим організаціям створювати більш якісні продукти та послуги, орієнтовані на потреби аудиторії, що може позитивно вплинути на задоволеність споживачів. 

 • гнучкість та адаптивність

Бірюзові організації відзначаються гнучкими структурами та здатністю ефективно адаптуватися до змін в бізнес-середовищі. Це дозволяє їм швидко реагувати на нові виклики та можливості на ринку.

 • стимулювання інновацій

 Концепція бірюзового менеджменту сприяє творчому розвитку та інноваціям. Співробітники в таких організаціях вільні у висловлюванні ідей та ініціатив, що стимулює розвиток новаторських рішень.

 • залучення талановитих співробітників

Бірюзовий менеджмент надає працівникам можливість реалізувати свій потенціал. Це сприяє залученню та утриманню висококваліфікованих фахівців, які цінують перспективи долучитися до чогось важливого, отримавши при цьому можливості для розвитку та професійного зростання. 

 • поліпшення робочої атмосфери

Акцент на довірі, відкритості та співпраці створює позитивний робочий клімат. Співробітники відчувають, що їхні думки важливі, що, своєю чергою, позитивно впливає на їхню мотивацію та задоволеність роботою.

 • покращення репутації

Бірюзові організації, які дбають не лише про бізнес-результати, але й про користь суспільству, можуть покращити свою репутацію та залучити нових клієнтів. Вони можуть стати лідерами в своїй галузі та отримати визнання за свої зусилля в стійкому розвитку.  

Виклики

Попри чимало переваг, бірюзові організації також можуть мати деякі недоліки та стикатися з низкою викликів:

 • перехід до бірюзового менеджменту може вимагати значних змін в структурі, культурі та підходах до управління. Деякі працівники можуть чинити стійкий опір новому невідомому.
 • бірюзовий менеджмент сприяє самоорганізації та розподілу відповідальності. Це може призвести до втрати контролю з боку керівництва та створити виклики у визначенні ефективних систем управління й вимірювань продуктивності.
 • сприяючи самоорганізації, бірюзовий підхід може викликати конфлікти в робочому середовищі. Знайти баланс між самостійністю та необхідністю співпраці може виявитися складним завданням.
 • через відсутність яскраво вираженого лідера на прийняття рішень може йти багато часу, допоки всі сторони не знайдуть компроміс. 
 • відповідальність розмивається, деякі задачі можуть зовсім залишатися без уваги.
 • занадто багато активної участі та відповідальності призводять до переопрацювань та вигорання. 
 • бірюзові організації намагаються слідувати високим стандартам етики та відповідальності. Це може означати відмову від  певних видів діяльності та відмову від співпраці з певними партнерами, що може ускладнити реалізацію бізнес-плану та призвести до фінансових втрат.

Як реалізувати бірюзову модель управління в організації?

Впровадження бірюзового підходу до управління в організації вимагає ретельного планування, змін в корпоративній культурі та системі управління. Ось декілька кроків, які допоможуть це зробити:

 • оцінка готовності до змін

Проведіть аналіз поточного стану організації, оцініть її корпоративну культуру, структуру та системи управління. Визначте готовність та відкритість персоналу до змін. Для переходу до бірюзового стилю управління потрібно, перш за все, бажання власників та керівництва компанії. Без їх підтримки на ефективні зміни сподіватися не варто. 

 • створення візії та цілей

Створення візії та цілей є ключовим етапом впровадження бірюзового підходу в організації. Цей процес визначає, куди прямуватиме організація та які конкретні результати вона прагне досягти через новий метод управління. 

Оцініть поточні цілі та стратегії й визначте, що працює та що може бути поліпшено за допомогою бірюзового менеджменту. Організуйте робочі сесії, або групові обговорення для обміну ідеями та створення спільного відчуття напрямку.

Сформулюйте конкретні, вимірювані, досяжні, реалістичні та часово обмежені (SMART) цілі, які спрямовані на досягнення візії.

 • налагодження процесу комунікацій

Розробіть ефективну систему комунікацій, щоб інформувати персонал про зміни та забезпечити відкритий обмін інформацією. Подбайте про відкритість усіх аспектів діяльності організації, включаючи стратегічне планування та прийняття рішень.

Забезпечте можливість співробітників висловлювати свої ідеї та ставлення до змін.

 • створення сприятливого робочого середовища

Зосередьте увагу на створенні робочого середовища, яке підтримує й стимулює творчість та самовираження. Розвивайте культуру взаємодії, довіри та відкритості.

 • розвиток процесів та систем

Цей етап передбачає адаптацію та оптимізацію робочих процесів, а також вдосконалення систем управління з метою досягнення гнучкості, ефективності та відповідності цілям бірюзового менеджменту.

Проведіть докладний аналіз поточних бізнес-процесів в організації. Сформулюйте чіткі цілі щодо розвитку процесів та систем, що відповідають принципам бірюзового менеджменту. Зазначте конкретні показники успіху, за якими можна відстежувати прогрес.

Розвивайте процеси, що підтримують самоорганізацію команд та працівників. Створюйте умови для того, щоб працівники могли самостійно приймати рішення та впроваджувати ініціативи.

Розробіть систему зворотного зв'язку для оцінки задоволеності працівників та ефективності нових процесів. Використовуйте отримані відгуки для удосконалення.

 • забезпечення підтримки та навчання

Цей етап охоплює створення умов для постійного розвитку працівників, підтримку їхнього самовдосконалення та визнання внеску кожного учасника в організаційну культуру.

Організуйте тренінги та семінари для персоналу щодо нових методів та підходів. Забезпечте підтримку та консультації для тих, хто може відчувати труднощі у впровадженні нової моделі управління.

 • моніторинг та оцінка прогресу

Цей етап охоплює систематичний аналіз та визначення відповідності організаційних змін принципам бірюзового менеджменту. 

Розробіть чіткі KPI, які відображають важливі аспекти бірюзового менеджменту, такі як рівень взаєморозуміння, гнучкість та залученість співробітників. Спрямовуйте зусилля на вимірювання ключових параметрів, що визначають успіх бірюзового підходу.

Проводьте регулярні аудити організаційної культури з метою визначення змін та вдосконалень у сприйнятті принципів бірюзового менеджменту. Використовуйте методи анкетування, інтерв'ю та спостереження для отримання об'єктивної інформації.

Здійснюйте систематичний збір фідбеку від працівників щодо їхнього сприйняття змін та бірюзового підходу.

Впровадження бірюзового менеджменту в сучасних організаціях є важливим кроком в бік створення динамічних, відкритих та високоефективних робочих середовищ. Розширення участі співробітників у прийнятті рішень, підтримка самоорганізації та створення гнучких бізнес-процесів є питаннями, що формують новий підхід до управління.

І хоч бірюзовий менеджмент виступає інноваційним напрямком в управлінській практиці, важливо визнати, що цей підхід не може бути універсальним рішенням для всіх типів організацій. Це – не панацея від усіх проблем. Варто пам’ятати, що у багатьох сферах діяльності ієрархічність, нормативи та додатковий контроль просто необхідні. 

Отже, впровадження бірюзового менеджменту варто розглядати як стратегічне рішення, що потребує не тільки відданості та ентузіазму, але й глибокого розуміння контексту та потреб конкретної організації.


Авторські статті та коментарі до них показують виключно експертизу та точку зору їх авторів. Редакція HURMA System може не поділяти думку авторів

  Корисні поради для тих, хто хоче змінити професію
  Яка б мотивація не рухала особисто вами, якщо ви вирішили змінити професію, у цій статті ви знайдете корисні поради щодо вибору нового напрямку та перезапуску кар'єри. Ще 30–50 років тому ...
  Об'єднання українського бізнеса задля перемоги
  Пройшло вже більше 600 днів українського супротиву. Український бізнес та фонди об’єднують всі свої зусилля задля перемоги. Вони працюють для підтримки одне одного та забезпечення міцного тилу країни.  Вже більше ...
  Знайшли помилку? Натисніть Ctrl + Enter

  Повідомити про помилку

  Текст, який буде надіслано нашим редакторам: