Що таке KPI (ключові показники ефективності)?

Команда HURMA

 • 3 хв
 • 399
 • 0

KPI (Key Performance Indicators, ключові показники ефективності) – це метрики, які використовуються для оцінки та вимірювання успіху організації або окремих співробітників у досягненні стратегічних та оперативних цілей. Кожен ключовий показник ефективності дозволяє визначити, наскільки ефективно компанія або окремий співробітник виконує поставлені завдання, і служить інструментом для прийняття управлінських рішень.

Основні функції KPI:

 1. Вимірювання продуктивності: KPI надають кількісні дані, що дозволяють оцінити ефективність роботи.
 2. Контроль і моніторинг: За допомогою KPI можна відстежувати прогрес і виявляти відхилення від плану.
 3. Мотивація: KPI можуть слугувати основою для мотиваційних систем, заохочуючи співробітників за досягнення цілей.
 4. Управлінські рішення: KPI допомагають керівникам приймати обґрунтовані рішення, базуючись на об'єктивних даних.
 5. Комунікація: KPI забезпечують ясність і прозорість у спілкуванні між керівництвом і співробітниками, допомагаючи зрозуміти пріоритети та очікування.

Класифікація KPI

Ключові показники ефективності можна класифікувати за різними ознаками:

 1. За рівнями управління:
  • Стратегічні KPI: Використовуються для оцінки виконання довгострокових цілей і стратегій компанії.
  • Оперативні KPI: Орієнтовані на поточні завдання і короткострокові цілі.
 2. За функціональними областями:
  • Фінансові KPI: Включають показники, пов'язані з доходами, витратами, прибутком і рентабельністю.
  • Маркетингові KPI: Оцінюють ефективність маркетингових кампаній, таких як конверсія, охоплення, вартість залучення клієнта.
  • Виробничі KPI: Оцінюють ефективність виробничих процесів, такі як кількість виробленої продукції, рівень браку.
  • HR KPI: Пов'язані з управлінням персоналом, наприклад, плинність кадрів, рівень задоволеності співробітників.

Приклади KPI

 1. Фінансові KPI:
  • Рентабельність продажів (ROS)
  • Чистий прибуток
  • Показник обороту активів (ROA)
 2. Маркетингові KPI:
  • Вартість залучення клієнта (CAC)
  • Рівень конверсії
  • Повернення на маркетингові інвестиції (ROMI)
 3. Виробничі KPI:
  • Продуктивність праці
  • Час простою обладнання
  • Відсоток браку
 4. HR KPI:
  • Рівень плинності кадрів
  • Середній час закриття вакансії
  • Індекс задоволеності співробітників

Як встановити KPI для вашої компанії

Ключові показники ефективності (KPI) є потужним інструментом для вимірювання успіху і досягнення стратегічних цілей компанії. Правильно підібрані та встановлені KPI можуть значно поліпшити результати роботи, мотивувати співробітників і допомогти керівникам приймати обґрунтовані рішення. Розглянемо покроковий процес встановлення KPI для вашої компанії.

Крок 1: Визначення цілей компанії

Перший і найважливіший крок у встановленні KPI – це визначення стратегічних та оперативних цілей вашої компанії. Цілі мають бути конкретними, вимірюваними, досяжними, релевантними та обмеженими в часі (SMART).

Приклади цілей:

 • Збільшення виручки на 20% протягом наступного року.
 • Зниження рівня плинності кадрів на 10% протягом шести місяців.
 • Збільшення частки ринку на 5% протягом двох років.

Крок 2: Ідентифікація ключових факторів успіху

Після визначення цілей необхідно зрозуміти, які ключові фактори успіху (CSF) впливають на їх досягнення. Ключові фактори успіху – це області або дії, які необхідні для досягнення поставлених цілей.

Приклади ключових факторів успіху:

 • Висока якість продукції або послуг.
 • Ефективні маркетингові кампанії.
 • Висока задоволеність клієнтів.
 • Кваліфіковані та мотивовані співробітники.

Крок 3: Вибір відповідних KPI

На основі ключових факторів успіху слід обрати конкретні KPI, які будуть вимірювати прогрес у досягненні цілей. KPI повинні бути чіткими, вимірюваними та релевантними для конкретних цілей.

Приклади KPI:

 • Фінансові: Рентабельність продажів (ROS), чистий прибуток, показник обороту активів (ROA).
 • Маркетингові: Вартість залучення клієнта (CAC), рівень конверсії, повернення на маркетингові інвестиції (ROMI).
 • Виробничі: Продуктивність праці, час простою обладнання, відсоток браку.
 • HR: Рівень плинності кадрів, середній час закриття вакансії, індекс задоволеності співробітників.

Крок 4: Встановлення цільових значень KPI

Для кожного обраного KPI необхідно встановити цільові значення, яких компанія прагне досягти. Ці значення повинні бути реалістичними, але амбіційними, щоб стимулювати поліпшення.

Приклади цільових значень:

 • Збільшення рівня конверсії з 3% до 5% за півроку.
 • Зниження часу простою обладнання на 20% протягом року.
 • Підвищення індексу задоволеності співробітників до 85% протягом шести місяців.

Крок 5: Створення системи збору та аналізу даних

Для успішного вимірювання KPI необхідно створити систему збору та аналізу даних. Це може включати використання програмного забезпечення для моніторингу, звітності та аналізу даних, а також призначення відповідальних осіб за збір і обробку інформації.

Крок 6: Регулярний моніторинг та звітність

Регулярний моніторинг KPI та звітність по ним необхідні для відстеження прогресу та виявлення проблем на ранній стадії. Щотижневі, щомісячні або квартальні звіти допоможуть тримати всіх зацікавлених осіб у курсі поточного стану справ і приймати своєчасні заходи.

Крок 7: Аналіз і коригування

На основі отриманих даних та аналізу результатів необхідно періодично переглядати та коригувати KPI і цільові значення. Це дозволить адаптуватися до змінних умов ринку та внутрішніх змін у компанії.

Крок 8: Навчання та комунікація

Важливим аспектом успішного впровадження KPI є навчання співробітників і забезпечення прозорості процесу. Співробітники повинні розуміти, які KPI встановлені, чому вони важливі і як їх досягнення впливає на загальні цілі компанії.

Висновок

KPI є незамінним інструментом для ефективного управління компанією. Вони допомагають оцінювати продуктивність, контролювати прогрес, мотивувати співробітників і приймати обґрунтовані управлінські рішення. Правильно обрані та впроваджені KPI можуть значно підвищити ефективність роботи організації і сприяти досягненню її стратегічних цілей.

  Як покращити добробут співробітників: кейс Samsung та РОЗУМІЮ
  Добробут співробітників з’являється у фокусі уваги все більшої кількості компаній. Тренд на wellbeing перестає сприйматись компаніями, як бенефіт.  Компанії розглядають його, як частину people-стратегії, певним чином «гігієнічну необхідність». Це вже ...
  Ейблізм: Виклики та Шляхи Подолання
  Ейблізм (від англійського "ableism") - це форма дискримінації та упередженого ставлення до людей з інвалідністю. Це явище виникає тоді, коли суспільство надає перевагу людям без інвалідності і створює бар'єри для ...
  Знайшли помилку? Натисніть Ctrl + Enter

  Повідомити про помилку

  Текст, який буде надіслано нашим редакторам: