Психологія в роботі HR менеджера: конкурентна перевага чи вимога сучасності

Команда HURMA

 • 9 хв
 • 2527
 • 0

У сучасному швидкозмінному діловому світі HR-фахівці відіграють все більш вирішальну роль у створенні успішних та стійких організацій. Однак, чи усвідомлюють вони потенціал психологічних знань для вдосконалення своєї роботи? Насправді психологічну обізнаність є невід'ємним компонентом ефективних HR-практик.

Перетин психології та HR становить захоплюючий симбіоз знань і досвіду, глибоке розуміння людської поведінки та її наслідків у робочому середовищі. Ця потужна синергія дозволяє HR-фахівцям зануритися у складний світ мотивації, прийняття рішень та емоційного благополуччя працівників. Озброєні цими знаннями, вони можуть ухвалювати більш обґрунтовані рішення та своєчасно інформувати керівництво про психологічні аспекти їхніх дій, які позитивно впливають на динаміку робочої сили.

Залучення психологічних принципів до HR-стратегій допомагає адаптувати підходи до унікальних потреб і прагнень кожного працівника. Визнаючи людей не просто гвинтиками великого механізму, а складними істотами з особистими та професійними цілями, HR-фахівці можуть розробляти ініціативи, що сприяють особистісному зростанню, розвитку навичок та загальній задоволеності роботою.

Психологія для HR: сім ключових психологічних компетенцій

Ефективна робота HR-фахівця вимагає поєднання знань з управління персоналом та психологічних навичок. Існує низка ключових компетенцій, які допомагають HR-фахівцю краще розуміти та керувати командами:

1. Розуміння мотивації

Заглиблюючись у причини мотивації працівників, HR-фахівці можуть адаптувати програми винагород та визнання так, щоб вони резонували з кожною людиною, даючи їй змогу працювати на повну силу. Більше того, їх глибокі знання дозволяють розробляти ініціативи, що культивують задоволеність роботою, що в кінцевому підсумку призводить до значного підвищення загального морального духу.

Порада: важливо вивчити базові теорії та концепції психології мотивації. Це допоможе краще зрозуміти, що спонукає людей до дії, які внутрішні та зовнішні фактори впливають на їхню мотивацію. Також активно спостерігайте за поведінкою та взаємодіями співробітників у робочому середовищі. Проводьте опитування та регулярно отримуйте зворотний зв'язок від них щодо їхньої мотивації, задоволеності, потреб та очікувань.

2. Розуміння організаційної культури та клімату

Здорове робоче середовище з позитивним кліматом та культурою є одними з найважливіших факторів, що впливають на продуктивність та задоволеність працівників. Психологічне розуміння організаційної культури та клімату дозволяє HR-фахівцям формувати сприятливе середовище, яке заохочує співробітників до кращої роботи та розкриття їхнього потенціалу.

Заглиблюючись у психологічні аспекти організаційної поведінки, групової динаміки, лідерства та командної роботи, HR може розробляти ініціативи та програми, спрямовані на зміцнення бажаних цінностей, норм та практик у компанії. Це, у свою чергу, сприяє підвищенню рівня мотивації, лояльності й емоційного добробуту співробітників.

Порада: для ефективного формування організаційної культури та психологічного клімату HR-фахівцю варто ознайомитись з концепцією “психологічного контракту” та моделлю організаційного клімату Літвіна та Стрінгера.

3. Робота з емоціями

Емоційний інтелект (EQ) став невід'ємною частиною ефективного лідерства, командної роботи та міжособистісних відносин в організаціях. Здатність розпізнавати, розуміти та керувати емоціями - як власними, так і інших людей - допомагає створювати позитивний психологічний клімат, сприяє збереженню ментального здоров'я колективу та ефективній комунікації. Для HR-фахівців розвиток емоційного інтелекту є критично важливим, оскільки це дозволяє їм ефективно керувати емоційними аспектами робочого середовища. 

Порада: для ефективного управління емоціями в організації HR-фахівцям рекомендується знати такі концепції, як модель емоційного інтелекту Деніела Гоулмана, теорію емоційного резонансу, практики усвідомленості та навички активного слухання. Також корисно організовувати тренінги з емоційного інтелекту для керівників та співробітників.

4. Управління конфліктами

Конфлікти є невід'ємною частиною будь-якої організації, де працюють різні люди з відмінними поглядами, цінностями та інтересами. Однак, замість того, щоб їх уникати, важливо навчитися конструктивно розв'язувати конфлікти та використовувати їх як можливість для зростання і покращення.

Озброєні розумінням психологічних чинників, що впливають на міжособистісні стосунки, HR-фахівці можуть реалізовувати стратегії, які сприяють здоровому спілкуванню, командній роботі та співпраці серед працівників. Маючи знання, HR може  виступати в ролі медіатора, трансформуючи конфлікти на джерело інсайтів та ресурсів для бізнесу.

Крім того, HR відіграє ключову роль у створенні культури, що заохочує відкрите спілкування, повагу до різноманітності думок та ефективне вирішення суперечок. Це досягається шляхом розробки відповідних політик, процедур та тренінгових програм з управління конфліктами.

Порада: Для ефективного управління конфліктами HR-фахівцям варто ознайомитися з такими концепціями, як теорія групи інтересів, модель конфлікту Томаса Кілманна, трансформаційна медіація та невербальна комунікація. Також корисно вивчити підходи до ведення переговорів та методи зниження напруги.

5. Основи психодіагностики

Психодіагностика - це галузь психології, що вивчає теорію та практику створення й використання методик для вимірювання індивідуально-психологічних особливостей людини. Для HR-фахівців опанування основ психодіагностики є важливим інструментом для об'єктивної оцінки персоналу, виявлення потреб у навчанні та розвитку, а також моніторингу організаційного клімату.

Вміння розробляти опитувальники та анкети дозволяє HR об'єктивно збирати та інтерпретувати дані про команду, визначати рівень залученості, мотивації, лояльності та інші важливі показники. Ця інформація може слугувати основою для прийняття обґрунтованих рішень щодо стратегій управління персоналом.

Крім того, психодіагностичні методики допомагають HR виявляти потенційні ризики та проблемні зони, такі як високий рівень стресу, ознаки вигорання або міжособистісні конфлікти. Своєчасне виявлення цих факторів дозволяє вжити відповідних заходів для підтримки психологічного здоров'я та добробуту співробітників.

Порада: важливо пам'ятати, що HR без психологічної освіти не зможе правильно інтерпретувати отримані дані, тому для їх професійного аналізу та тлумачення краще звернутися до профільного фахівця-психолога. Знання основ психодіагностики допоможе HR лише в розумінні призначення та сфер застосування різних психологічних методик, а також дотриманні етичних принципів їх використання.

6. Диференціальна психологія

Диференціальна психологія вивчає індивідуальні відмінності між людьми та їхні причини. Для HR-фахівців знання типологій особистості та моделей індивідуальних розбіжностей є цінним інструментом для ефективного управління персоналом.

Знання типологій особистості, таких як DISC, MBTI, TKI, допомагають HR ефективно об'єднувати працівників у групи, прогнозувати їхню поведінку та реакції в певних ситуаціях, підбирати ефективні стратегії мотивації, комунікації та лідерства для різних типів особистостей.

Розуміння індивідуальних відмінностей також сприяє створенню інклюзивного та різноманітного робочого середовища, де цінуються унікальні сильні сторони кожного працівника. HR може розробляти програми розвитку та навчання, адаптовані до конкретних потреб різних типів особистостей. Однак, слід пам'ятати, що жодна типологічна модель не є ідеальною та не може повністю охопити всю складність людської природи. Тому важливо застосовувати ці знання з обережністю та не переоцінювати їх значущість.

Порада: HR-фахівцям рекомендується вивчити основні типологічні підходи, такі як теорії Юнга, Айзенка, Кейрсі, а також сучасні моделі особистісних рис (Велика п'ятірка). Також корисно ознайомитися з міжкультурними відмінностями у прояві особистісних характеристик.

7. Навички коучингу та розвитку персоналу

Коучинг - це потужний інструмент для розкриття потенціалу співробітників та підвищення їхньої ефективності. Для HR-фахівців володіння навичками коучингу є критично важливим для забезпечення постійного професійного та особистісного розвитку команди. Уміння ставити правильні запитання, надихати й мотивувати до змін є критично важливим для підтримки постійного вдосконалення команди.

Використовуючи принципи коучингу, такі як активне слухання, допитливість та надихаюча взаємодія, HR може допомагати працівникам усвідомлювати свої сильні сторони, розставляти пріоритети та досягати цілей. Замість прямих порад, коучинговий підхід зосереджується на формулюванні правильних запитань, що спонукають людей до саморефлексії, набуття нових інсайтів та пошуку власних рішень. Відчуваючи підтримку та турботу з боку HR, вони більше цінують організацію та прагнуть максимально реалізувати свій потенціал.

Однак, важливо пам'ятати, що ефективний коучинг вимагає глибокого розуміння психології особистості, мотивації та поведінкових змін. Тому HR-фахівцям необхідно постійно вдосконалювати свої психологічні компетенції та розвивати емпатію, емоційний інтелект та міжособистісні навички.

Порада: HR-професіоналам рекомендується отримати сертифікацію з коучингу та вивчити основні коучингові моделі. Наприклад, GROW, OSKAR, CLEAR. Практикувати активне слухання та розвивати навички зворотного зв'язку. 

Чому HR не замінить психолога?

Роль HR-фахівця та психолога в організації є принципово різною, та їх функції неможливо поєднати в одній посаді. HR зосереджений насамперед на інтересах компанії – її ефективності, прибутковості та формуванні сильної команди працівників. Основною метою створення комфортного робочого середовища для HR є максимальна продуктивність персоналу задля досягнення бізнес-цілей організації. 

Натомість психолог повністю фокусується на добробуті окремої людини як особистості – допомагає клієнту вирішити особисті проблеми, подолати кризи, побудувати гармонійні стосунки та розвинути ефективні навички взаємодії. Психолог працює із внутрішнім світом людини, її переживаннями, конфліктами та пошуком шляхів для особистісного зростання.

Ці дві позиції неможливо ефективно поєднати через різні цілі та підходи. HR-фахівці мають управлінські та організаційні компетенції, зосереджені на рекрутингу, HR-політиках, винагородах тощо. Психологи озброєні терапевтичними техніками, глибоким розумінням психології особистості, емпатією та вмінням вести терапевтичний діалог. HR не зможе якісно виконувати функції психолога через відмінності у цілях та методах роботи.

Окрім того, іноді виникає проблема конфлікту інтересів при найманні штатного психолога. Працюючи в компанії, він змушений представляти інтереси роботодавця, а не співробітника, що породжує недовіру персоналу та унеможливлює конфіденційність.

Тому доцільніше залучати зовнішніх, незалежних психологів на договірній основі. Такі фахівці залишаються неупередженими, гарантують конфіденційність та можуть якісно допомогти як окремим працівникам, так і колективу загалом. Внаслідок їхньої роботи покращується психологічний клімат в організації, що позитивно впливає на продуктивність бізнесу.

Замість висновків

Обізнаність у галузі психології допомагає HR-фахівцям йти на крок попереду, пропагуючи превентивний підхід, що дає командам змогу конструктивно долати розбіжності. 

Поєднання навичок вирішення конфліктів та психологічної експертизи в HR-відділах зміцнює організаційну структуру, створюючи середовище, де працівники почуваються цінними, мотивованими та натхненними віддавати всі свої зусилля, що підвищує загальний успіх і життєздатність компанії.

Запрошуємо долучитись до інтенсиву "Психологія для HR"! Ця програма дасть вам змогу вдосконалити навички, необхідні для створення середовища, де працівники почувають себе цінними, мотивованими та натхненними віддавати всі свої зусилля. Курс допоможе вам опанувати психологічні інструменти, які дозволять попереджувати та конструктивно вирішувати командні розбіжності. Ви навчитеся підходити до залучення талантів, утримання, мотивації працівників, вирішення конфліктів та командної динаміки з цілісної перспективи.

Приєднуйтесь до нас і відкрийте новий рівень ефективності для своїх HR-практик!

  Знання керують світом, а як ними якісно управляти HR?
  Interact виявив, що 19,8 % робочого часу працівники витрачають даремно, шукаючи інформацію, необхідну для ефективного виконання своєї роботи. Тож у цій статті ми розберемось як вберегти час та нерви співробітників, організувавши ...
  Boolean Search у рекрутингу: гайд для початківців
  Пошук кандидатів з необхідними технічними навичками серед великої кількості резюме — це задача з зірочкою, яка забирає не малу частину часу рекрутерів та сорсерів. Для оптимізації цього процесу існує потужний ...
  Знайшли помилку? Натисніть Ctrl + Enter

  Повідомити про помилку

  Текст, який буде надіслано нашим редакторам: