EY HR-сертифікація: освіта для HR

Команда HURMA

 • 5 хв
 • 1929
 • 0

Сьогодні ми розповімо вам про програму підвищення кваліфікації HR-фахівців – EY HR-сертифікація, яка пропонує український, глобальний досвід EY у сфері управління людьми.

Програма розроблена для HR-фахівців усіх рівнів, які хочуть систематизувати та поглибити свої знання, співробітників інших підрозділів, які планують розвиватися у сфері HR та адміністративного персоналу, який виконує HR-функції.

Програма EY HR-сертифікація: підвищення та удосконалення навичок

Програма EY HR-сертифікація навчає людей з 2014 року. Вона заснована на моделі інтенсивного управління EY і на моделях компетенцій кращих світових практик: CIPD, SHRM, ATD, HRCI.

Головні цілі EY HR-сертифікації:

1. Формування комплексного бачення, як працює система управління персоналом, яке місце вона займає в бізнесі.

2. Надання сучасних світових практик у сфері інтегрованого управління талантами.

3. Навчання використанню діючих прикладних інструментів, які покращують ефективність HR.

4. Отримання навичок аналізу HR-проблематики та розробки програм удосконалення управління людьми.

Що отримують студенти від навчання на програмі EY HR-сертифікація?

 • Сертифікат EY, який підтверджує отримані навички, знання і компетенції людини.
 • Цікавий процес навчання в інтерактивній формі, який складається з теоретичної частини та практики.
 • Можливість роботи з реальними бізнес-кейсами, виконання різних практичних завдань, участь в групових дискусіях.
 • Можливість сформувати свою команду, обмінятися досвідом і задовольнити потреби компанії.

Програма HR-сертифікації

Навчальний курс складається з 6 модулів і 12 тренінгів, які охоплюють всі необхідні базові знання для фахівців у сфері HR. Тренінги та уроки проводять експерти EY Ukraine:

 • Ольга Горбановська, партнер, керівник практики.
 • Яків Акулов, менеджер.
 • Ірина Тимощенко-Петрова, менеджер.
 • Антон Новаковський, менеджер.
 • Юлія Головко, менеджер.
 • Антон Курач, менеджер.
 • Інна Мостовенко, менеджер, керівник групи Payroll.
 • Софія Кузіна, менеджер.
 • Анна Скребнєва, старший консультант, керівник програми HR-сертифікації.
 • Анастасія Козловець, старший консультант.
 • Марина Мунтаніол, старший консультант.
 • Наталія Ткаченко, старший консультант.
 • Наталія Войтко, старший консультант.
 • Юлія Глебова, старший консультант.
 • Анна Біла, консультант.
 • Анастасія Данильска, консультант.
 • Ольга Брацюк, консультант.
 • Лілія Шептій, консультант.
 • Дмитро Семенець, консультант.
 • Тетяна Федосєєва, координатор програми HR-сертифікації.

Структура програми

Модуль 1. Основи управління персоналом

 • Система управління людьми
 • Глобальні зміни та нова парадигма HR. Виклики в управлінні персоналом: розвиток лідерів і високоефективні організації
 • HR-професіонал нового покоління і його компетенції
 • Інтегрована система управління талантами. Професійні профілі HR
 • Типи культур і специфіка HR-функції
 • Структура та ефективність HR-підрозділів. HR-метрики

Модуль 2. Основи управління талантами

 • Робота майбутнього і нова парадигма рекрутингу
 • Роль і компетенції рекрутера
 • Бренд роботодавця. Ціннісна пропозиція роботодавця
 • Процеси рекрутингу. Сучасні інструменти та практики. Соціальні мережі як інструмент рекрутингу
 • Автоматизація процесу рекрутингу
 • Адаптація та орієнтація
 • Оцінка ефективності рекрутингу та адаптації
 • Світові тренди. Завдання і функції навчання і розвитку
 • Визначення потреб у навчанні та розвитку персоналу
 • Планування і бюджетування навчання персоналу
 • Побудова оптимального портфеля навчальних програм
 • Оцінка ефективності та метрики навчання
 • Світові тенденції в області управління кар'єрою і планування наступників
 • Цілі та завдання управління кар'єрою і планування наступників
 • Основні підходи та інструменти управління кар'єрою і наступності. Побудова кар'єрних карт
 • Оцінка персоналу для цілей кар'єрного розвитку і планування наступності
 • Зв'язок системи планування кар'єри та планування наступності та оцінки ефективності персоналу
 • Розробка і реалізація індивідуальних планів розвитку
 • Формування пулу талантів
 • Оцінка ефективності процесу управління кар'єрою і планування наступників

Модуль 3. Управління ефективністю

 • Основні поняття та еволюція систем управління ефективністю. Принципи управління ефективністю
 • Види оцінок по управлінню ефективністю. KPI
 • Процес управління ефективністю
 • Матриця оцінки ефективності та потенціалу
 • Зв'язок оцінки персоналу з іншими процесами управління персоналом
 • Побудова моделі компетенцій за допомогою поведінкових індикаторів
 • Зворотний зв'язок і комунікації в управлінні ефективністю. Принципи зворотного зв'язку
 • Впровадження, автоматизація і метрики системи управління ефективністю персоналу

Модуль 4. Управління винагородою

 • Концепція загальної винагороди. Різниця між компенсацією і винагородою
 • Побудова системи компенсацій і пільг. Розробка компенсаційної стратегії
 • Внутрішня і зовнішня справедливість оплати праці. Покроковий аналіз робіт
 • Види структур оплати (грейдингова, широкосмугова, система індивідуальних ставок)
 • Розробка грейдингової структури. Етапи формування
 • Індивідуальна справедливість. Види змінної винагороди
 • Пільги. Світові та українські тренди
 • Компенсаційний пакет

Модуль 5. Основи законодавства для професіоналів у сфері управління персоналом

 • Нарахування щомісячної винагороди. Етапи та первинні документи
 • Основна заробітна плата
 • Розрахунок оплати відпусток і лікарняних
 • Відрядження. Порядок оформлення відрядження. Розтрати на відрядження
 • Індексація заробітної плати
 • Оподаткування. ЄСВ, ПДФО, ВС
 • Звітність по заробітній платі та штрафи за недотримання норм законодавства
 • Огляд трудового законодавства України. Види відносин зі співробітниками
 • Колективний і трудовий договір
 • Порядок прийому на роботу і процедура звільнення працівників
 • Діловодство і документообіг. Загальні законодавчі вимоги до ведення кадрового діловодства
 • Система кадрового діловодства: групи документів і особливості їх ведення, терміни зберігання документів, законодавство

Модуль 6. Організаційний розвиток

 • Концепція корпоративної культури
 • Поняття ефективної корпоративної культури в контексті організації-лідера.
 • Ключові характеристики ефективної корпоративної культури, націленої на результат. Моделі опису корпоративної культури
 • Типологія корпоративних культур. Діагностика корпоративної культури (Камерона - Куїнна, OCAI)
 • Критерії відповідності корпоративної культури цілям організації
 • Діагностика існуючої та бажаної корпоративної культури. Розробка плану дій за результатами діагностики. 
 • Поняття залученості персоналу. Підходи до підвищення рівня залученості персоналу і вимірювання рівня задоволеності та залученості персоналу
 • Поняття та елементи організаційного дизайну
 • Дизайн робіт. Спеціалізація, важливість робіт. Підходи до дизайну робіт.
 • Люди. Кількість і професійний рівень співробітників. Визначення ефективної системи стимулювання
 • Організаційна структура: централізація/децентралізація, ієрархія і норма керованості
 • Комунікація і координація (напрямки, канали комунікації, бар'єри, механізми координації діяльності співробітників)
 • Ефективний організаційний редизайн. Підхід до організаційного дизайну «Зверху вниз». Основні етапи редизайну. Оцінка ефективності (метрики)
 • Кадрове планування як основний інструмент досягнення бізнес-цілей організації
 • Вплив технологій на робочі процеси та форми робочих відносин
 • Переваги та недоліки кадрового планування (фінансові, операційні, людські)
 • Типи кадрового планування. Відмінності між стратегічним і оперативним плануванням
 • Визначення потреби в наборі фахівців. Ключові позиції і компетенції необхідні для цих позицій
 • Поняття і моделі компетенцій
 • Інструменти аналізу необхідної кількості співробітників. Аналіз попиту і пропозиції. Аналіз розривів.
 • Розробка і впровадження плану дій для залучення нових співробітників. Моніторинг, оцінка та перегляд плану
 • Зв'язок HR і бізнес-стратегій компанії
 • Побудова HR-стратегії, визначення цілей по управлінню персоналом
 • Основні елементи HR-стратегії. Корпоративна культура Організаційний дизайн
 • Персонал. HR-процеси
 • Інтеграція HR-стратегії, взаємозв'язок функцій HR. Рекрутинг. Управління талантами. Навчання і розвиток. Кар'єрне планування. Управління ефективністю. Компенсації і винагороду. Організаційний дизайн. Корпоративна культура. Планування чисельності персоналу. кадрове адміністрування
 • Кейс: «Створення HR-стратегії компанії»

Пройшовши навчання ви навчитеся самостійно оцінювати рівень розвитку своїх HR-компетенцій, ознайомитеся з процесом рекрутингу та зможете структурувати розуміння механізмів управління ефективністю співробітників. 

Крім того, ви навчитеся розробляти HR-стратегію, надавати співробітникам зворотний зв'язок і управляти їх ефективністю.

Невелика, але приємна деталь

Спеціально для читачів нашого блогу, команда EY Ukraine дарує знижку 5% на програму EY HR-сертифікація 🙂

Дуже важливо постійно навчатися, розвиватися і пізнавати нове, адже тільки так можна бути в курсі нових трендів, щоб впроваджувати їх у свою компанію.

Революційний прорив у HR-системах: Штучний Інтелект у HURMA прогнозує ризик звільнення
Уже зовсім скоро ви зможете скористатися новою функцією HURMA System. Точність прогнозу звільнення співробітників – 85%. Нині практично немає посад, де людина може зосередитися на якійсь одній діяльності протягом дня. ...
Розвиток лідерства в компанії
20 жовтня Олена Юрчак – HR-професіонал з 10-річним досвідом роботи у сфері high-tech та IT спільно з Hurma System провела суперекспертний вебінар на тему: «Розвиток лідерства в компанії». Команда Hurma ...
Знайшли помилку? Натисніть Ctrl + Enter

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: